Kiểm tra webcam

Nhấp vào nút bên dưới để kiểm tra webcam trực tuyến của bạn bằng bài kiểm tra webcam của chúng tôi:

Sau khi bắt đầu kiểm tra, bạn sẽ được nhắc chọn webcam nào bạn muốn sử dụng.

Nếu webcam của bạn hoạt động, bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này::

Nếu bạn thích WebcamTest.io hãy chia sẻ nó

Bạn muốn kiểm tra micro của mình? Hãy tham khảo MicrophoneTest.com

Trang web này không gửi video của bạn đến bất kỳ đâu để thực hiện kiểm tra video, nó sử dụng các công cụ phía máy khách được tích hợp sẵn của trình duyệt. Bạn có thể ngắt kết nối internet và vẫn sử dụng công cụ này.

© 2024 WebcamTest.io được làm bởi nadermx